CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

Ghe sắt  130 tấn

Máy:Yanmar 6 ES

Đóng năm:  2008

Kích thước: 21,7 m x 5,45 m;

Giá: Thỏa thuận;

Google Maps