CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU TÀI LỘC

Đăng Nhập

Liên Hệ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐÓNG TÀU 

TÀI LỘC

6A/1, Phú Thạnh 4, Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

098.897.0632  098.992.3030

ĐÃ BÁN RỒI!

Vật liệu: Thép

Trọng tải: 175 tấn;

Năm đóng: 2015;

Máy: Cummins 250;

Điện thoại: 098.897.0632

ĐÃ BÁN RỒI!

Giá bán 20 triệu

Điện thoại: 098 992 3030

ĐÃ BÁN RỒI!

Vật liệu: Thép;

Đóng năm: 2016;

Máy: Yanmar-6;

Điện thoại: 098 897 0632

ĐÃ BÁN RỒI!

Trọng tải: 145 tấn;

Vật liệu: Thép

Giá bán: thỏa thuận;

Điện thoại: 098 992 3030

ĐÃ BÁN RỒI!

Trọng tải: 130 tấn;

Vật liệu: Thép

Điện thoại: 098 897 0632

Google Maps